Ár gCreidiúintí

Bhain an CCD trí chineál creidiúnaithe amach ó Certification Europe bliain i ndiaidh a oscailte. Caighdeán Cáilíochta ISO 9001, Caighdeán Comhshaoil ISO14001, agus Caighdeán Slándála na Breataine BS7499 na caighdeáin a baineadh amach.

Ár gCreidiúintí, The Convention Centre Dublin, The CCD

Is cúnamh é cur i bhfeidhm na gcaighdeán seo ar fud an CCD le go mbeimid éifeachtach ag soláthar seirbhíse agus go mbeimid i gcónaí ag feabhsú cúrsaí inbhuanaitheachta comhshaoil. Tá an t-ionad faoi réir iniúchtaí rialta leis na caighdeáin ISO a shásamh agus a choimeád.

Anuas air sin, bímid ag plé le comhphobal idirnáisiúnta imeachtaí agus comhdhálacha, agus táimid inár mball den dhá phríomhchomhlachas comhdhála ar domhan.

Is é The International Association of Congress Centres (AIPC) an comhlachas earnála le haghaidh bainisteoirí ionaid chomhdhála agus taispeántais ar fud an domhain. Is é aidhm an AIPC ná ardchaighdeán a chur chun cinn agus a aithint, i mbainistíocht ionad comhdhála. Ag an am céanna cuireann an AIPC taighde, oideachas agus líonra ar fáil le go mbaintear na hardchaighdeáin seo amach.

Is é The International Congress and Conventions Association (ICCA) an comhphobal domhanda le haghaidh tionscail an cruinnithe, agus tugann buntáiste iomaíochta ar leith dá mbaill. Tá an ICCA ar cheann de na heagraíochtaí is mó i dtionscal na gcruinnithe idirnáisiúnta. Is é an t-aon eagraíocht a bhfuil baill shainiúla ann a dhéanann láimhseáil, iompar agus freastal ar imeachtaí idirnáisiúnta. Is líonra fairsing é a bhfuil beagnach 1,000 ball de sholáthraithe chruinnithe idirnáisiúnta ann as 90 tír ar fud na cruinne.

Táimid inár mball de na heagraíochtaí corparáide seo a leanas:.

  • Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath
  • Comhlachas Tráchtála Mheiriceá
  • Comhlachas Tionscail agus Tráchtála na Gearmáine-na hÉireann
  • Comhlachas Tráchtála na Breataine-na hÉireann
  • An Institiúid Mhargaíocht Dhigiteach
  • Fóram Gnó na nDugthailte