Céad Míle Fáilte

Fáilte go dtí an CCD

An Difríocht a dhéanaimid

Rinneadh an tIonad Comhdhála, Baile Átha Cliath a fhorbairt le go mbeadh láthair chomhdhála den chéad scoth ar fáil i gcroílár phríomhchathair na hÉireann. Agus é lonnaithe 15 nóiméad ón aerfort i nDugthailte Bhaile Átha Cliath, ceartlár airgeadais agus teicneolaíochta na cathrach, is sárshuíomh é an CCD le turasóirí gnó idirnáisiúnta a mhealladh.

Ó osclaíodh an CCD i mí Mheán Fómhair 2010, tá breis agus 1,500 imeacht curtha ar siúl againn ann. Agus turasóirí gnó ag caitheamh a gcuid airgid ag siopadóireacht nó ar óstáin, ar thacsaithe, ar bhia, ar shiamsaíocht, ar ócáidí cultúrtha agus ar nithe turasóireachta, cruthaítear ioncam do gheilleagar na hÉireann, a bhuí leis an CCD.

Go dtí seo, níos mó ná 40 gradam earnála bainte amach againn, agus leanaimid orainn ag cur Éire chun cinn ar an stáitse idirnáisiúnta le haghaidh comhdhálacha agus imeachtaí idirnáisiúnta. Déanaimid ár seacht ndícheall ionad den chéad scoth a sholáthar, ó thaobh chaighdeán na n-áiseanna agus gach gné den tseirbhís a chuirimid ar fáil. Is é ár gcuspóir ná go mbainfidh eagraithe comhdhála agus imeachta, mar aon le rannpháirtithe an chomhdhála, tairbhe ar leith as imeachtaí an CCD.