Ár Stair

1997 – 2005
Nuair a d’fhógair an Rialtas polasaí le hIonad Comhdhála Náisiúnta (NCC) a fhorbairt i mBaile Átha Cliath, chuir Treasury Holdings isteach ar chead pleanála, agus bronnadh orthu é, le haghaidh Ionad Comhdhála Náisiúnta ar láthair 52 acra ar Dhuga Spencer. Ainneoin roinnt mhaith iarrachtaí an NCC a chur i gcrích, níor tharla faic go dtí 2005, nuair a chuir
Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) comórtas ar bun a d’éiligh láthair, dearadh, maoiniú agus múnla Ionaid Chomhdhála Idirnáisiúnta, agus baineadh cuspóir an pholasaí amach.

Meán Fómhair 2006
Dhearbhaigh an Rialtas Duga Spencer i mBaile Átha Cliath mar láthair an Ionaid Chomhdhála Idirnáisiúnta. D’fhógair an tAire Turasóireachta John O’Donoghue gurb é Cuibhreannas Idirnáisiúnta Dhuga Spencer a bhain an tairiscint amach le haghaidh fhorbairt an ionaid, a bhí le tógáil agus le feidhmiú de réir chomhpháirtíocht phríobháideach phoiblí.

Luach €380 a bhí ar an láthair fhorbartha, gar do Stáisiún Uí Chonghaile agus Amharclann The Point (air a ghlaoitear 3 Arena anois), a raibh óstán 250-leaba, cúig-réalta ann ar dtús. Ba é an t-ailtire Kevin Roche an dearthóir, agus bhí cead pleanála faighte ag an togra cheana féin.

Chuaigh an cuibhreannas i mbun mionphlé leis an OOP faoi dhearadh agus faoi thógáil an ionaid. Ceapadh an cuibhreannas ina thairgeoir ar choinníoll. Le go bhféadfaí tosú ar an tógáil, áfach, bhí gá le faomhadh a fháil ón gComh-aireacht, rud a dúirt an tUasal O’Donoghue a bheadh ar fáil faoi 2006.

5 Aibreáin 2007
D’fhógair an Rialtas gurb é Spencer Dock Convention Centre Dublin (SDCCD) a bhain an conradh amach leis an ionad comhdhála a thógáil, beart arbh fhiú €380 milliún é.
Fostaíodh Construction Management Partnership (CMP), socrú comhfhiontair idir Treasury Holdings Limited agus John Sisk & Son Limited, ina gconraitheoirí deartha agus tógála. Ba é an tAire Ealaíon John O’Donoghue a shínigh an conradh le haghaidh fhoráil an Ionaid Chomhdhála Náisiúnta leis an SDCCD.

19 Samhain 2007
Tosaíodh ar thógáil an Ionaid Chomhdhála, Baile Átha Cliatha.

Aibreáin 2008
Rinneadh an doirteadh coincréite ba mhó a tharla in Éirinn riamh ag an Ionad Comhdhála, Baile Átha Cliath, ar 25 Aibreáin 2008. Bhí meáchan 6,000 tona de stroighin ísealcharbóin ó
Ecocem ann. Le linn 16 uair an chloig, doirteadh 2,534 m3 stroighin ísealcharbóin as 360 trucail.

5 Bealtaine 2010
Cuireadh an obair tógála i gcrích agus thug an CMP an foirgneamh don SDCCD.

7 Meán Fómhair 2010
Osclaíodh an tIonad Comhdhála, Baile Átha Cliath go hoifigiúil. Mar chomóradh ar lainseáil an CCD scríobh an file Éireannach Mícheál Ó Siadhail
Dán do Dhuga Spencer