Ár bhFís agus Ár Luachanna

In Eanáir 2013, sheolamar straitéis nua cúig-bliana don ghnólacht. Tá fís an-soiléir againn sa straitéis seo – 'bheith ar an áit is fearr ar domhan le haghaidh ceannairí, nuálaithe, agus lucht samhla a gcuid smaointí ceannródaíocha a roinnt, a chruthú agus a cheiliúradh.’

Ár bhFís agus Ár Luachanna, The Convention Centre Dublin, The CCD

Tá réimse de thionscnaimh straitéiseacha curtha ar bun againn i ngach gné d’ár ngnólacht leis an bhfís seo a bhaint amach faoi cheann 2017.

Sheolamar sraith nua luachanna don CCD freisin. Is eiseamláirí iad na luachanna seo de chultúr an ghnólachta, agus is de réir na luachanna seo a oibrímid, a chaithimid lena chéile, lenár gcliaint, lenár rannpháirtithe agus lenár gcuairteoirí.

  • Is daoine dílse muid; bíonn spraoi agus saoirse againn
  • Tuigimid go bhfuil a ról féin ag gach duine
  • Táimid iomlán dírithe ar sheirbhís shuntasach a chur ar fáil
  • Tugaimid dúshlán dá chéile agus tugaimid cúnamh dá chéile gach lá
  • Is miste linn difríocht a dhéanamh